Visuomenės sveikatos specialistas

1. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas; 2. Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų Mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas; 3. Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas; 4. Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz., vaistų laikymo,

Specialistų darbo laikas

MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO LAIKAS   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis B.Jencienė 8.00 – 12.0012.30 – 13.0013.45 – 16.15 8.00 – 12.0012.30 – 16.30 8.00 – 12.0012.30 – 16.30 8.00 – 12.0012.30 – 13.0013.45 -16.15 8.00 – 12.0012.30 – 14.30 Pietų pertrauka 12.00-12.30 MOKYKLOS PSICHOLOGO DARBO LAIKAS   Pirmadienis Antradienis