Savivalda


MOKYKLOS TARYBA – tai svarbiausia mokyklos savivaldos organizacija, jungianti moksleivių, tėvų (globėjų), pedagogų atstovus. Tėvus renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, moksleivius – moksleivių susirinkimas. Mokyklos taryba susideda iš 9 narių: 3 mokytojų, 3 mokinių, 3 tėvų. Taryba priima sprendimus dėl mokyklos ugdymo plano, pagilinto dalykų mokymo, papildomų atostogų, nustato mokyklos veiklos perspektyvas, strategines veiklos ktyptis, kontroliuoja mokyklos ūkinę bei finansinę veiklą ir t.t.
 
MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, kuriai vadovauja mokyklos direktorius. Mokyklos administracija, visi mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkas, medicinos darbuotojas ir kiti ugdyme dalyvaujantys darbuotojai. Taryba priima nutarimus dėl programų, teminių planų rengimo, mokinių mokymo ir mokymosi bei užimtumo, prevencinių programų  ir t.t.
 
KLASĖS TĖVŲ KOMITETAS – mokslo metų pradžioje mokinių tėvai išsirenka klasių tėvų komitetą. Išrinktieji klasės mokinių tėvai kartu su klasės auklėtoja planuoja klasės tėvų susirinkimus, padeda spręsti organizacines klasės problemas ir t.t.MOKYKLOS TARYBA 

Mokytojai: Arvydas Dočkus, Silvija Pumpurs, Otilija Simonaitienė.
Mokinių tėvai: Tomas Gulbinskas, Marius Navickas
Mokiniai: Lurda Tučkutė, 8a, Liutaurė Nutautaitė, 7c

MOKINIŲ TARYBA
 
Mokinių tarybos pirmininkė:  Lurda Tučkutė, 8a
 
Nariai:

Dominykas Paksas, 5a
Ūla Trofimenkaitė, 5a
Eva Kniukštaitė, 5a
Gabija Latviūnaitė, 5a
Goda Petkevičiūtė, 6a
Arnas Viluckis, 6a
Marija Navickaitė, 6b
Matas Karkauskas, 6b
Gintarė Petrauskaitė, 6c
Eva Serepinaitė, 6c
Orestas Katėnas, 7a
Izabelė Žvilaitytė, 7a
Beatričė Juozilaitytė, 7b
Tomas Jokubauskas, 7b
Samanta Tomasaitė, 7b
Aistis Čepokas, 7b
Liutaurė Nutautaitė, 7c
Gabija Kniukštaitė, 7c
Kamila Naujokaitė, 7c
Smiltė Mickevičiūtė, 8c
Ainė Dmitrijevaitė, 8cMOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI   
 

Pamokų laikas

1. 8.00-8.45
2. 8.55-9.40
3. 9.55-10.40
4. 11.00-11.45
5. 12.00-12.45
6. 13.00-13.45
7. 13.55-14.40

Svetainės svečiai

Mes turime 30 svečius online