Mokyklos  bibliotekoje moksleiviams, mokytojams suteikiamos puikios galimybės mokytis, ieškoti informacijos, praleisti laisvalaikį laisvu nuo pamokų metu. Mokyklos biblioteką sudaro abonementas, bendroji skaitykla, „Tylioji“ skaitykla, kompiuterizuota skaitykla ir vadovėlių saugykla. Joje dirba dvi darbuotojos.

Biblioteka naudojasi daugiau negu 500 skaitytojų. Joje komplektuojama naujausia bibliografinė-informacinė literatūra, žinynai, žodynai, enciklopedijos, programinė, pažintinė literatūra, prenumeruojama spauda.  

Fonduose sukaupta virš 17.000 egz. grožinės, informacinės, mokslo populiariosios literatūros, 37.827 egz. vadovėlių. Mokyklos bendruomenė naudojasi vaizdajuostėmis, garsajuostėmis, CD, mokomosiomis kompiuterinėmis programomis, internetu, e-paštu.

Skaityklose galima:
naudotis informacinėmis knygomis, enciklopedijomis, žodynais, žinynais, CD, video, audio, informacinėmis knygomis;
susipažinti su knygų naujienomis;
žiūrėti mokomuosius filmus;
dirbti kompiuteriu, naršyti internete, naudotis e-paštu;
skaityti pedagoginę, metodinę literatūrą;
skaityti periodinius leidinius (  „Dialogas“, „Informacinis leidinys“, „Žaliasis pasaulis“, „Karys“, „Gimtasis žodis“, „Vakarinė Palanga“, „Palangos tiltas“);
vesti mokomųjų dalykų pamokas, klasės valandėles;
ruoštis projektiniams darbams, renginiams.

Pasitelkiant mokyklos bibliotekoje esančius informacijos šaltinius, bibliotekos darbuotojos padeda pedagogams organizuoti ugdymo procesą. Pagal moksleivių ir mokytojų pateiktas užklausas atlieka informacinę paiešką.