Naudingą ir išsamią informaciją profesinės karjeros klausimais galima rasti internetinėse svetainėse:
Karjeros planavimo žingsniai – mokomieji filmukai
http://www.aikos.smm.lt
Informacija apie mokyklas ir mokymosi sąlygas bei kita informacija.
http://www.ldb.lt
Informacija apie situaciją darbo rinkoje bei kita informacija.
http://www.euroguidance.lt
Karjeros planavimo žingsniai; testai. Profesijos vadovas.
http://www.darborinka.lt
Profesinio kryptingumo testai bei kita informacija.
http://www.profesijupasaulis.lt
Įvairi informacija apie profesijų pasirinkimą.
http://www.mukis.lt
http://www.kurstoti.lt
https://okkarjera.com
OK Karjera tinklalapis