Projekto pavadinimasEdukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje
Projekto vykdytojasPalangos miesto savivaldybės administracijaProjekto partneris – Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla 
Projekto tikslas Šio projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigos tinklo veiklos efektyvumą Palangos mieste.  
Projekto rezultatai Projekto vykdymo metu bus suremontuota dalis Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos patalpų, numatytas baldų, įrangos ir priemonių, kurių pagalba užtikrinamas kokybiškas ugdymas, įsigijimas atnaujinamoms/kuriamoms edukacinėms erdvėms.
Įgyvendinimo laikas2018.02.08-2020.02.29
Paramos suma149113,53 Eur
Projekto vertė161203,82 Eur
Finansavimo šaltiniai 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programa, Europos regioninės plėtros fondasPalangos miesto savivaldybės biudžeto lėšos 
Kontaktinis asmuo Inga Juozapaitienė, Palangos miesto savivaldybės administracijos Ekonominės plėtros skyriaus vyriausioji specialistė, Tel. 8 460 48 125, el. paštas:  turizmas@palanga.lt