Metodinės tarybos nariai:

Dainius Navickas – metodinės tarybos pirmininkas.

Neringa Petrulienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Violeta Gulbinskienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Vida Šiušienė –  tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Asta Dobrovolskienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė

Reda Gulbinskienė – pradinių klasių mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Ieva Litvaitytė – menų mokytojų metodinės grupės pirmininkė.

Arvydas Dočkus – kūno kultūros mokytojų metodinės grupės pirmininkas.

Virginija Valančauskienė – spec. pedagogų ir logopedų metodinės grupės pirmininkė.

Daiva Navickienė – bibliotekos vedėja.

Biruta Jencienė – socialinė pedagogė.

Svajonė Matkevičienė – pavaduotoja ugdymui.