Metodinės tarybos nariai:

Dainius Navickas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinės tarybos pirmininkas
Asta Kuzmickienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė
Diana Kapica, matematikos ir informatikos mokytoja
Ilona Niedvarienė, rusų kalbos mokytoja metodininkė
Laura Platūkienė, technologijų mokytoja
Laima Diovkšienė, specialiojo ugdymo vyresnioji mokytoja
Dalia Šiupinienė, pradinių klasių mokytoja metodininkė
Aida Ramanauskienė, vyresnioji etikos mokytoja
Aušra Liustrovienė, istorijos mokytoja metodininkė
Laima Bloškienė, fizinio ugdymo mokytoja metodininkė