Eil. Nr. Pareigybės pavadinimas  Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis nustatytasis bruto darbo užmokestis Vidutinis mėnesinis nustatytasis bruto darbo užmokestis
    2020-09-01 už 2020 m., Eur. už 2021 m., 1 ketv.Eur.
1 Direktorius 1 2692 3023
2 Direktoriaus pavaduotojas 3,25 1527 1751
3 Pagalbos mokiniui specialistai 5,5 1262 1270
4  Specialistas (mokytojas  ) 50,21 1451 1510
5 Specialistas (kiti) 14 1150 1243
6 Kvalifikuotas darbuotojas 32,8 812 915
7 Nekvalifikuotas darbuotojas 23,25 607 642