Profesijos pasirinkimas yra vienas iš svarbiausių pasirinkimų žmogaus gyvenime. Profesijos pasirinkimas, įgijimas bei darbas lemia žmogaus gyvenimo sėkmę. Baigdamas pagrindinę mokyklą, mokinys apsisprendžia, kur toliau mokytis, vėliau renkasi darbą, gyvenimo draugą.
Profesijos pasirinkimo sėkmė gali priklausyti nuo to, kaip bus suderinti trys pagrindiniai profesijos rinkimosi veiksniai:

NORIU (norai, troškimai, interesai, polinkiai),

GALIU (gebėjimai, sveikata, mokymosi rezultatai),

REIKIA (visuomeninis naudingumas, profesijos perspektyvos).

Baigusius 10 klasių ir norinčius įgyti profesiją su viduriniu išsilavinimu, gali siekti šiose  mokyklose:
Klaipėdos apskritis

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Palangos skyrius http://www.kaupa.lt Palanga
Klaipėdos laivininkų mokykla http://www.laivininkumokykla.lt Klaipėda
Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla http://www.klpvm.lt Klaipėda
Klaipėdos technologijų mokymo centras http://www.ktmc.lt Klaipėda
Klaipėdos turizmo mokykla http://www.ktm.lt Klaipėda
VŠĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla https://www.ktvm.kretinga.lm.lt/ Kretinga
Klaipėdos E.Galvanausko profesinio mokymo centras  http://www.gpmc.lt/