Mokykloje organizuojamas maitinimas mokiniams, mokytojams, personalui.

Palangos „Baltijos” pagrindinė mokykla dalyvauja pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programoje „Pienas vaikams“, kurią teikia „Žemaitijos pienas“.

Palangos „Baltijos” pagrindinės mokyklos vyr. virėja Laima Petrošienė, el. paštas: valgykla@baltijosmokykla.lt, tel. (8 460) 48687.

Maitinimas mokykloje organizuojamas pagal Aldonos Bičiušienės sudarytus perspektyvinius valgiaraščius ir technologines korteles.

Remiantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011-11-11 įsakymu Nr. V-964 ,,Dėl vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 26 p., pateikiame tiekėjų, pristatančių maisto produktus Palangos „Baltijos“ pagrindinei mokyklai, sąrašą:

UAB „Rolveda“

AB „Žemaitijos pienas“

UAB „Mažeikių mėsinė“

Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos nemokamos telefono linijos numeris maitinimo organizavimo klausimais 1879, el. p. info@vmvt.lt

PDF formatais pridedami 20 dienų 6-10 m. ir 11 m. bei vyresn. perspektyviniai valgiaraščiai ir vaikų maitinimo organizavimo tvarkos aprašas.

6-10 m. valgiaraštis

11 m. ir vyresniems valgiaraštis

Įsakymas dėl vaikų maitinimo organizavimo