Žemiau pateiktame trumpame video pristatyme prašome susipažinti su 30 metų mokyklos gyvavimo istorija