Apie Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos neteisėtus veiksmus prašome pranešti tel. Nr. (8 460) 48686, (8 460) 48683 arba el. paštu  baltijos.pavaduotojai@gmail.com

Atsakingas už korupcijos prevenciją asmuo: Aušra Liustrovienė

Pareigybės, į kurias pretenduojant turi būti surinkta informacija apie asmenį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 9 straipsnio nuostatomis:

         – direktorius

         – direktoriaus pavaduotojas ugdymui

         – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymas
Įsakymas dėl korupcijos prevencijos programos 2017 – 2019 metams patvirtinimo

Dėl korupcijos vertinimo išvados 2018 metais
Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programos įgyvendinimo 2015–2019 metų tarpinstitucinis veiklos planas
Atmintinė valstybės tarnautojams, susidūrusiems su korupcija