5-6 klasėms
Lietuvių literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka)

Kaip atsirado žemė ir Sužeistas vėjas (pasirinktos sakmės)

Lietuviškos pasakos. Baltas vilkas. Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių.

Stiklo kalnas

Maironis. Trakų pilis. Milžinų kapai. Pavasaris

Šatrijos Ragana. Irkos tragedija

J. Biliūnas. Kliudžiau. Brisiaus galas. Kūdikystės sapnai (pasirinkta ištrauka)

A. Vienuolis. Padavimai ir legendos arba V. Krėvė. Dainavos šalies senų

žmonių padavimai, arba A. Ramonas. Vilniaus legendos. Pasakos (pasirinkti kūriniai)

V. Krėvė. Galvažudys

J. Aistis. Peizažas

S. Nėris. Eglė žalčių karalienė

A. Vaičiulaitis. Nidos žvėrys. Auksinė kurpelė

P. Cvirka. Vaikų karas

H. Radauskas. Gėlė ir vėjas. Lietus. Balti malūnai

V. Žilinskaitė. Nebijokė (pasirinkti kūriniai)

S. Geda. Baltoji varnelė arba J. Erlickas. Bobutė iš Paryžiaus, arba Lakštingala

Zarasuose, arba Bilietas iš dangaus, arba V. Kukulas. Vėjo birbynė (pasirinkti

eilėraščiai)

Visuotinės literatūros tekstai

Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos apie pasaulinį tvaną

arba Nojaus arką)

H. K. Andersenas. Pasakos arba Žiemos pasakos (1 ar 2 pasirinktos pasakos)

F. Bernet (F. H. Burnett). Paslaptingas sodas arba S. Kūlidž (S. Coolidge).

Ką nuveikė Keitė, arba L. M. Montgomeri (L. M. Momtgomery). Anė iš Žaliastogių,

arba E. H. Porter. Poliana, arba J. Spyri. Heida

A. Čechovas (pasirinkta novelė)

J. Gorderis (J. Gaarder). Ei, ar čia yra kas nors? arba N. Bebit (N. Babbitt).

Amžinieji Takiai, arba M. Endė (M. Ende) Momo, arba Nuostabus pasakojimas

apie laiko vagis ir mergaitę, kuri žmonėms grąžino iš jų pavogtą laiką

Graikų mitai. (Dedalas ir Ikaras. Tesėjo kelionė į Kretą)

T. Janson. Burtininko skrybėlė arba Muminuko tėčio memuarai

A. Lindgren. Broliai Liūtaširdžiai arba Mijo, mano Mijo, arba Ronja plėšiko

duktė

K. Paterson. Tiltas į Terabitiją (Smarkuolė Gilė Hopkins) arba E. Doneli (E.

Donnelly). Sudie, seneli, ištariau aš tyliai, arba J. Richter. Lydekos vasara

A. De Sent-Egziuperi (A. De Saint-Exupéry). Mažasis princas

M. Tvenas (M. Twain). Tomo Sojerio nuotykiai

7-8 klasėms

Lietuvių literatūros tekstai  (nurodomi chronologine tvarka)

K. Donelaitis. Metai (ištrauka)

V. Pietaris. Algimantas (ištrauka)

Maironis. Jūratė ir Kastytis

V. Krėvė. Skerdžius

J. Biliūnas. Laimės žiburys

S. Nėris. Anksti rytą (pasirinkti eilėraščiai)

K. Boruta. Baltaragio malūnas

K. Ostrauskas. Jūratė ir Kastytis

M. Martinaitis. Žemės dukra

J. Vaičiūnaitė arba A. Marčėnas, arba S. Parulskis. Poezija (pasirinkti eilėraščiai)

B. Radzevičius. Žmogus sniege

B. Vilimaitė. Papartynų saulė (pasirinktos novelės)

J. Erlickas. Humoreskos (pasirinkti kūriniai

Visuotinės literatūros tekstai  (norodomi abėcėlės tvarka)

Biblija (ištraukos iš Senojo Testamento Pradžios knygos: pasakojimas apie

nupuolimą, pikto kilmę; ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos pagal

Matą (palyginimas apie sėjėją, palyginimas apie talentus).

R. Bredberis (R. Bradbury). Pradžios pabaiga arba Akies mirksniu (pasirinkti

kūriniai)

R. Bredberis (R. Bradbury). Pienių vynas

D. Defo (D. Defoe). Robinzonas Kruzas

Graikų mitai. Prometėjas. Heraklis (pasirinktas mitas)

V. Goldingas (W. G. Golding). Musių valdovas

M. Gripė (M. Gripe). Nepaprasta Agnesės Sesilijos istorija

Homeras. Odisėja (ištraukos)

A. Konan Doilis (A. Conan Doyle). Užrašai apie Šerloką Holmsą

A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Gražina

L. Lauri (L. Lowry). Siuntėjas

E. A. Pou (E. A. Poe). Raudonosios mirties kaukė (pasirinkti kūriniai)

O. Proisleris (O. Preussler). Krabatas, arba Treji metai užburtame malūne

arba Dž. Kriusas (J. Krüss). Timas Taleris, arba Parduotas juokas

V. Šekspyras (W. Shakespeare). Romeo ir Džiuljeta

Tūkstantis ir viena naktis (pasirinktos pasakos)

9-10 klasėms

Lietuvių literatūros tekstai  (nurodomi chronologine tvarka)

Lietuvių pasakos. Eglė Žalčių karalienė

Pasakos apie bebaimį herojų ir baimės paieškas

Gedimino laiškai (pasirinktinai)

M. Daukša. Postilė. (Prakalba)

M. Mažvydas. Katekizmas. (Prakalba)

A. Baranauskas. Anykščių šilelis

Maironis. Pavasario balsai

V. Mykolaitis-Putinas arba B. Sruoga (pasirinkti simbolistiniai eilėraščiai)

J. Aistis, A. Miškinis, B. Brazdžionis, S. Nėris (pasirinkti neoromantiniai eilėraščiai)

Žemaitė. Marti

J. Savickis. Kova arba P. Cvirka. Saulėlydis Nykos valsčiuje (Kasdienės istorijos)

(pasirinkta novelė)

A. Vaičiulaitis. ValentinaarbaI.Šeinius. Kuprelis

K. Binkis. 100 pavasarių

H. Radauskas (pasirinkti eilėraščiai)

V. Mačernis. Poūkanotu nežinios dangum (pasirinkti sonetai)

B. Sruoga. Dievų miškas (ištrauka)

A. Škėma. Raštai (pasirinkta novelė)

J. Aputis arba R. Granauskas (1 ar 2 pasirinktos novelės)

J. Grušas. Barbora Radvilaitė arba Meilė, džiazas ir velnias

A. Mackus. Žodžiai ir raidės arba Liūnė Sutema. Tebūnie (pasirinkti kūriniai)

M. Martinaitis. Kukučio baladės (pasirinkti kūriniai)

S. Šaltenis. Riešutų duona

J. Ivanauskaitė. Pakalnučių metai arba S. T. Kondrotas. Įvairių laikų istorijos

V. Juknaitė. Išsiduosi. Balsu arba Tariamas iš tamsos (pasirinktos ištraukos)

Visuotinės literatūros tekstai  (nurodomi chronologine tvarka)

Graikų mitai. Sizifas. Narcizas

Sofoklis. Edipas karalius arba Antigonė

Biblija. Senasis Testamentas. Pradžios knyga (pasakojimas apie Kainą ir Abelį,

pasakojimas apie Babelio bokštą). Ištraukos iš Naujojo Testamento Evangelijos

pagal Matą (Kalno pamokslas, palyginimas apie vynuogyno darbininkus)

Rolando giesmė arba Tristanas ir Izolda, arba Apvaliojo stalo riteriai (ištraukos)

Senovės rytų poezija (pasirinktinai)

M. de Servantesas Savedra (M. de Cervantes Saavedra). Don Kichotas (ištrauka)

V. Šekspyras (W. Shakespeare). Karalius Lyras arba Makbetas

Ž. B. Moljeras (J. B. Molière). Don Žuanas arba Tartiufas

A. Mickevičius (A. Mickiewicz). Vėlinės arba Konradas Valenrodas (pasirinktos

ištraukos)

O. de Balzakas (H. de Balzac). Tėvas Gorijo arba Eugenija Grande

A. Platonovas arba I. Buninas (pasirinktas apsakymas)

R. M. Remarkas (R. M. Remarque). Vakarų fronte nieko naujo arba Juodasis

obeliskas

Dž. Selindžeris (J. D. Salinger). Rugiuose prie bedugnės

U. Eko (U. Eco). Rožės vardas

J. Gorderis (J. Gaarder). Mergaitė su apelsinais