MOKYKLOS TARYBA – tai svarbiausia mokyklos savivaldos organizacija, jungianti moksleivių, tėvų (globėjų), pedagogų atstovus. Tėvus renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, moksleivius – moksleivių susirinkimas. Mokyklos taryba susideda iš 9 narių: 3 mokytojų, 3 mokinių, 3 tėvų. Taryba priima sprendimus dėl mokyklos ugdymo plano, pagilinto dalykų mokymo, papildomų atostogų, nustato mokyklos veiklos perspektyvas, strategines veiklos ktyptis, kontroliuoja mokyklos ūkinę bei finansinę veiklą ir t.t.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, kuriai vadovauja mokyklos direktorius. Mokyklos administracija, visi mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkas, medicinos darbuotojas ir kiti ugdyme dalyvaujantys darbuotojai. Taryba priima nutarimus dėl programų, teminių planų rengimo, mokinių mokymo ir mokymosi bei užimtumo, prevencinių programų  ir t.t.

KLASĖS TĖVŲ KOMITETAS – mokslo metų pradžioje mokinių tėvai išsirenka klasių tėvų komitetą. Išrinktieji klasės mokinių tėvai kartu su klasės auklėtoja planuoja klasės tėvų susirinkimus, padeda spręsti organizacines klasės problemas ir t.t.

MOKYKLOS TARYBA

Mokytojai: Arvydas Dočkus, Silvija Pumpurs, Otilija Simonaitienė.

Mokinių tėvai: Tomas Gulbinskas, Asta Kornišinienė

Mokiniai: Eva Kniukštaitė, 8a, Mėta Malinauskaitė, 8b

MOKINIŲ TARYBA

Pirmininkė – Eva Kniukštaitė, 8a

Nariai:

5a Faustas Lukošius

5b Gabija Vaisnoraite, Emilija Preikštaitė, Aistė Anužytė

5c Gustė Kornišinaitė, Justė Kniežaitė

6a Elena Mitrikaitė

6b  Adrija Butkutė

6c Gustas Loda

7a Aidas Sušinskis

7b Ūla Bičkūnaitė, Aurūnė Kazakauskaitė

7c Matas Navickis, Kotryna Salytė, Dominykas Petronis

8b Airida Stundė, Mėta Malinauskaitė

8c Justė Beniušytė

10a Ervinas Arlauskas

Mokinių tarybos nuostatai