MOKYKLOS TARYBA – tai svarbiausia mokyklos savivaldos organizacija, jungianti moksleivių, tėvų (globėjų), pedagogų atstovus. Tėvus renka visuotinis tėvų susirinkimas, mokytojus – mokytojų taryba, moksleivius – moksleivių susirinkimas. Mokyklos taryba susideda iš 9 narių: 3 mokytojų, 3 mokinių, 3 tėvų. Taryba priima sprendimus dėl mokyklos ugdymo plano, pagilinto dalykų mokymo, papildomų atostogų, nustato mokyklos veiklos perspektyvas, strategines veiklos ktyptis, kontroliuoja mokyklos ūkinę bei finansinę veiklą ir t.t.

MOKYTOJŲ TARYBA – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija, kuriai vadovauja mokyklos direktorius. Mokyklos administracija, visi mokykloje dirbantys mokytojai, bibliotekininkas, medicinos darbuotojas ir kiti ugdyme dalyvaujantys darbuotojai. Taryba priima nutarimus dėl programų, teminių planų rengimo, mokinių mokymo ir mokymosi bei užimtumo, prevencinių programų  ir t.t.

KLASĖS TĖVŲ KOMITETAS – mokslo metų pradžioje mokinių tėvai išsirenka klasių tėvų komitetą. Išrinktieji klasės mokinių tėvai kartu su klasės auklėtoja planuoja klasės tėvų susirinkimus, padeda spręsti organizacines klasės problemas ir t.t.

MOKYKLOS TARYBA

Informacija ruošiama

MOKINIŲ TARYBA

Mokinių tarybos pirmininkė

Elena Mitrikaitė, 7a,

Nariai:

Ema Virkelytė, 5a

Giedrė Stašauskaitė, 5a

Ugnė Mikulėnaitė, 5b

Danielė Šiaučiulytė, 5b

Greta Vaitekūnaitė, 5b

Sofia Natcheh, 5b

Dovydas Šakinis, 5c

Dominykas Reinikis, 5c

Gabija Paulauskaitė, 6a

Emilija Preikšaitė, 6b

Gabija Vaišnoraitė, 6b

Jorūnė Burbaitė, 6b

Anželika Moždžer, 6b

Justė Kniežaitė, 6c

Kamilė Mončytė, 7a

Adrija Butkutė, 7b

Auksė Motiejauskaitė, 7b

Paulina Deksnytė, 7c

Milena Švedaitė, 8a

Ūla Bičkūnaitė, 8b

Izabelė Navickaitė, 8c

Dominyka Ramonaitė, 8c

Kotryna Salytė, 8c

Mokinių tarybos nuostatai