Для вчителів з України

Вчителі загальноосвітніх предметів, а також вчителі предметів зі здобуття професії, вихователі, спеціальні педагоги, логопеди, сурдопедагоги, тіфлопедагоги, соціальні педагоги, шкільні психологи, які прибули з України, мають можливість працевлаштуватися у школах Литви. Вчителям, які прибули з України і мають намір працевлаштуватися у Литві, протягом 2 років не ставиться вимога щодо знання литовської мови.

Шановні учні, учителі, батьки!

Міністерствщ освіти і науки звертається до Вас із проханням  повідомити про можливість доступу до інтернету, що дасть вам змогу користуватися такими електронними ресурсами: Всеукраїнська школа онлайн ( https://lms.e-school.net.ua) Навчальна платформа дистанційної школи „Оптіма” (  https://mon.gov.ua/ua/news/bezplatne-navchannya-u-shkoki-optima-1-11klasi) Матеріали та телеуроки, що розміщені  на сайті Департаменту освіти і науки в розділі „Дистанційне навчання” ( https://don.kyivcity.gov.ua /content/dystanciyne-navchannya-resursy.

ШКІЛЬНЕ НАВЧАННЯ ПІД ЧАС ВОЄННОГО СТАНУ

освітня ініціатива для учнів початкової та середньої школи України: від школи Базис (https://vb.me/school_info) разом з Viber-спільнотою Школа.інфо онлайн-навчання для всіх дітей України, які можуть доєднатися до занять в Zооm: від Академії Сучасної Освіти А+ (https://aplus.ua/). дистанційна школа 5-11 класи: від JAMM School (https://jammschool.com.ua/) доступ до річних матеріалів 1-11 класів безкоштовно: від

Metodinė taryba

Metodinės tarybos nariai: Dainius Navickas – metodinės tarybos pirmininkas. Neringa Petrulienė – lietuvių kalbos mokytojų metodinės grupės pirmininkė. Violeta Gulbinskienė – užsienio kalbų mokytojų metodinės grupės pirmininkė. Vida Šiušienė –  tiksliųjų mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė. Asta Dobrovolskienė – socialinių mokslų mokytojų metodinės grupės pirmininkė Reda Gulbinskienė – pradinių klasių

Mokytojų pareigos

užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą; ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę; laikytis teisės aktų, Mokytojo etikos normų ir Mokyklos darbo tvarką nustatančių dokumentų; tobulinti savo kvalifikaciją; suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių; nešališkai vertinti mokinių

Tėvų teisės ir pareigos

Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę: nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas; dalyvauti parenkant (prireikus parinkti) vaikui ugdymo programą, mokyklą ar kitą švietimo teikėją; gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus; dalyvauti Mokyklos savivaldoje; naudotis Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis. Tėvų (globėjų,