Informacija mokiniams

Pamokų laikas Pamokų tvarkaraštis Konsultacijų tvarkaraštis Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis Mokinių elgesio taisyklės Mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo aprašas Mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir tvarkos aprašas

Konsultacijų tvarkaraštis 2023 – 2024 m.m.

  Dalykas Laikas (savaitės diena, pamoka) Vieta Afanasjevienė Monika Tikyba III, 7 Spec. ugdymo pagrindinė klasė Baltmiškienė Soneta Šokis IV, 6 Aktų salė Baranauskas Gintvilas Įdomioji gamta Paskutinį mėnesio antradienį, 7 210 Baranauskienė Danguolė Gamta, biologija  IV,7 208 Baškienė Reda Anglų k.  IV,7 206 Bloškienė Laima Fizinis ugdymas II,11.45-12.00 IV,

Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

2023-2024 m.m PRADINIS UGDYMAS Mokytojas Būrelio pavadinimas Valandos Laikas   (savaitės diena, pamoka) Baltmiškienė Soneta Šiuolaikinių šokių grupė „Pajūris” 2 III, 6; V,6 Daukšienė Dalytė „Antras žingsnis” 1 III,6 Galdikienė Živilė Linksmasis matematikos pasaulis 1 I,6 Galdikienė Živilė „Šviesoforas” 1 II, 6 Griciuvienė Rasa „Spalvų paletė” 2 IV, 6-7 Griciuvienė Rasa „Spalvų

Mokinių elgesio taisyklės

1. Mokinys privalo atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, būti atidus ir aktyvus pamokų metu, sąžiningai atlikti užduotis.   2. Mokinys turi atsinešti mokymuisi reikalingas priemones. 3. Vadovėliai mokiniams išdalijami nemokamai mokyklos nustatyta tvarka. Mokinys, sugadinęs ar praradęs vadovėlį, atlygina už jį ir praranda teisę gauti naują vadovėlį (įsigyja