Neformaliojo ugdymo tvarkaraštis

2022-2023 m.m. PRADINIS UGDYMAS Mokytojas Būrelio pavadinimas Valandos Savaitės diena/ pamoka Baltmiškienė Šiuolaikinių šokių grupė „Pajūris” 2 III, 6, IV,6 Daukšienė „Antras žingsnis” 1 V, 5 Galdikienė „Antras žingsnis” 1 II, 6 Galdikienė „Šviesoforas” 1 III, 6 Griciuvienė „Spalvų paletė” 1 V, 6, Gulbinskienė „Jaunųjų matematikų studija” 1 IV, 6

Mokinių elgesio taisyklės

1. Mokinys privalo atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, būti atidus ir aktyvus pamokų metu, sąžiningai atlikti užduotis.   2. Mokinys turi atsinešti mokymuisi reikalingas priemones. 3. Vadovėliai mokiniams išdalijami nemokamai mokyklos nustatyta tvarka. Mokinys, sugadinęs ar praradęs vadovėlį, atlygina už jį ir praranda teisę gauti naują vadovėlį (įsigyja