Metodinė taryba

Metodinės tarybos nariai: Dainius Navickas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, metodinės tarybos pirmininkasAsta Kuzmickienė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkėDiana Kapica, matematikos ir informatikos mokytojaIlona Niedvarienė, rusų kalbos mokytoja metodininkėLaura Platūkienė, technologijų mokytojaLaima Diovkšienė, specialiojo ugdymo vyresnioji mokytojaDalia Šiupinienė, pradinių klasių mokytoja metodininkėAida Ramanauskienė, vyresnioji etikos mokytojaAušra Liustrovienė, istorijos mokytoja metodininkėLaima Bloškienė, fizinio ugdymo

Mokytojų pareigos

užtikrinti ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą; ugdyti tvirtas mokinių dorovės, pilietines, tautines bei patriotines nuostatas, laiduoti jų asmenybės galių plėtotę; laikytis teisės aktų, Mokytojo etikos normų ir Mokyklos darbo tvarką nustatančių dokumentų; tobulinti savo kvalifikaciją; suteikti pagalbą mokiniams, turintiems ugdymosi, mokymosi sunkumų ir specialiųjų ugdymosi poreikių; nešališkai vertinti mokinių