Visuomenės sveikatos specialistas

1. Mokinių apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas; 2. Mokyklos darbuotojų veiksmų mokiniui susirgus ar patyrus traumą Mokykloje ir teisėtų Mokinio atstovų informavimo apie Mokykloje patirtą traumą ar ūmų sveikatos sutrikimą tvarkos aprašas; 3. Pirmosios pagalbos organizavimo tvarkos aprašas; 4. Pagalbos mokinio savirūpai pagal gydytojų rekomendacijas užtikrinimo (pvz., vaistų laikymo,

Specialistų darbo laikas

MOKYKLOS SOCIALINIO PEDAGOGO DARBO LAIKAS   Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis B.Jencienė 8.00 – 12.0012.30 – 13.0013.45 – 16.15 8.00 – 12.0012.30 – 16.30 8.00 – 12.0012.30 – 16.30 8.00 – 12.0012.30 – 13.0013.45 -16.15 8.00 – 12.0012.30 – 14.30 Pietų pertrauka 12.00-12.30 MOKYKLOS PSICHOLOGO DARBO LAIKAS   Pirmadienis Antradienis

Vaiko gerovės komisija

Mokyklos Vaiko gerovės komisija organizuoja ir koordinuoja prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, atlieka kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas, įvertina krizės aplinkybes ir parengia krizės valdymo mokykloje planą.

Kontaktai

Mokyklos el. paštas:  info@baltijosmokykla.lt Direktorius Alvydas KniukštaTel. – (8 460) 48686Faksas – (8 460) 48686 El. paštas:  direktorius@baltijosmokykla.lt         Direktoriaus pavaduotojas ugdymuiDainius Navickas Tel.  (8 460) 48683El. paštas:  dainius.navickas@baltijosmokykla.lt Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiDirektoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymuiSvajonė MatkevičienėTel.  (8 460) 48683El. paštas:  svajone.matkeviciene@baltijosmokykla.lt Direktoriaus pavaduotojas specialiajam ugdymui  Ingrida Remeikienė Tel.  (8 460) 48683El. paštas:  ingrida.remeikiene@baltijosmokykla.lt Pavaduotojas ūkio reikalamsAlgirdas BenetisTel. (8

Administracijos darbo laikas

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis A.Kniukšta 8.00  – 12.0012.45 – 17.00 8.00  – 12.0012.45 – 17.00 8.00  – 12.0012.45 – 17.00 8.00– 12.0012.45 – 17.00 8.00  – 12.0012.45 – 15.45 Pietų pertrauka 12.00-12.45 D.Navickas 7.30 – 12.0012.30 – 16.30 7.30  – 12.0012.30 – 16.30 7.30  – 12.0012.30 – 16.30

Administracija

Alvydas Kniukšta (atsisiųsti CV) DirektoriusPareigybės aprašymas (atsisiųsti)Tel. (8 460) 48686El. paštas: direktorius@baltijosmokykla.lt Dainius Navickas Direktoriaus pavaduotojas ugdymui   Pareigybės aprašymas (atsisiųsti) Direktoriaus pavaduotojas specialiajam ugdymui  Pareigybės aprašymas (atsisiųsti)Tel. (8 460) 48683El. paštas: dainius.navickas@baltijosmokykla.lt Svajonė Matkevičienė Direktoriaus pavaduotoja ugdymuiPareigybės aprašymas (atsisiųsti) Direktoriaus pavaduotoja neformaliam ugdymuiPareigybės aprašymas (atsisiųsti)Tel. (8 460) 48683El. paštas: svajone.matkeviciene@baltijosmokykla.lt Algirdas Benetis