7b ir 7c klasės mokiniai dalyvavo edukacinėje išvykoje į Vilnių. Šios išvykos metu mokiniai ne tik pramogavo sostinėje, bet ir mokėsi ne klasėje, o kitoje netradicinėje edukacinėje erdvėje, kuri skatino mokinius geriau pažinti juos supančią istorinę praeitį, ugdė gebėjimą analizuoti praeities įvykius, protėvių palikimą.

Pamoka Vilniaus katedros požemiuose suteikė septintokams  galimybę patirti istorijos tėkmę ne tik iš vadovėlių, bet ir tiesiogiai tyrinėjant istorinius artefaktus. Mokiniai sužinojo, kad Viliaus katedros požemiai kupini įdomių paslapčių – išlikusių didikų koplyčių, įvairių laikotarpių dailės, skulptūrų, auksakalystės šedevrų, antkapinių, požeminių paminklų, karalių mauzoliejų,  kapų ir tunelių. Po pamokos katedros požemiuose mokiniai istorines žinias gilino Šv. Mykolo bažnyčioje, kur išvydo eksponuojamą  karų ir neramumų laikais slapstytą ir stebuklingu būdu išsaugotą katedros lobyną.

Kultūrinio ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą.

#tukstantmeciomokyklos #TŪM

Išvyką organizavo mokytojos Diana Kapica ir Laura Platūkienė