2023 m. lapkričio 17 d. 12 val. ,,Baltijos“ pagrindinės mokyklos aktų salėje vyko integruota etnografijos, lietuvių kalbos ir biologijos pamoka – viktorina ,,Kalendorinių švenčių papročiai Žemaitijoje“. Pamokoje dalyvavo ,,Baltijos“ mokyklos 6 a,b , 9 klasės mokiniai ir svečiai – Senosios gimnazijos I g klasės gimnazistai.

Pamokoje vyko etninės kultūros edukacija, ugdant pažinimo, pilietiškumo, emocines, kūrybingumo bei bendradarbiavimo ir lyderystės kompetencijas. Mokiniai, atlikdami viktorinos užduotis, rėmėsi savo patirtimi. Ypač jos prireikė atliekant patyriminę užduotį – atpažįstant medžių lapus ir įvairius žolynus. Be to, mokiniai sužinojo daugybę simbolių – augalų, gyvūnų, patiekalų, susijusių su kalendorinių švenčių apeigomis. Sužinojo, kada ir kaip buvo švenčiama, susipažino su senesniais, šiandien jau retai bevartojamais švenčių pavadinimais.

Reflektuodami mokiniai sakė, jog patiko tai, kad ,,pamoka buvo kitokia“, kad ,,vyko netradicinėje erdvėje“. Juos taip pat sudomino patyriminės užduotys, medžiagos vizualizacija bei bendradarbiavimas grupėje.

Įvertinusi rezultatus, komisija paskelbė, kad geriausiai pasirodė I g klasės gimnazisčių komanda ,,Pirmokės“ ir 6b klasės komanda ,,Žemaitukai“.

Pamoką – viktoriną vedė mokytojos: Otilija Simonaitienė, Danguolė Baranauskienė, Asta Kuzmickienė

STEAM ir kultūrinio ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #tukstantmeciomokyklos #TŪM