Kovo 23 d. Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje vyko atvira integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka 5 klasių mokiniams. Jos tikslas – integruoti matematikos žinias dirbant Microsoft Office Word programoje.

Pamokos pradžioje mokiniai prisiminė trijų pagrindinių figūrų – stačiakampio, kvadrato ir stačiojo trikampio – požymius, kuriuos nesenai buvo aptarę per matematikos pamokas, pakartojo, kaip apskaičiuojamas šių figūrų plotas ir perimetras. Paskui mokiniai prisiminė, kaip įterpti grafinius elementus Word programoje.

Naudodami Word programos grafines figūras, mokiniai atliko pagrindinę integruotos pamokos užduotį – paruošė matematikos formulių atmintuką, kaip apskaičiuoti figūrų plotus ir perimetrus.  Užbaigę darbą galėjo jį išsispausdinti ir naudotis per matematikos pamokas.

Informacinių technologijų ir matematikos mokytojai mano, kad integruotos pamokos atskleidžia mokiniams dalykų tarpusavio ryšius, parodo, kaip įgytas skirtingų dalykų žinias galima taikyti praktinėje veikloje, įprasmina mokymąsi.

Matematikos ir IT mokytoja Diana Kapica
IT mokytojas Rolandas Kapica

2022-03-24