Birželio 10 d. Palangos Baltijos pagrindinėje mokykloje lankėsi Vilniaus universiteto, chemijos ir geomokslų fakulteto chemijos doktorantai Viktorija Liustrovaitė ir Dovydas Karoblis.  Jie supažindino 5-7 kl. mokinius  su moksline veikla, kurią vykdo Vilniaus universitete. 

Šiuo metu Viktorija Liustrovaitė  kuria bei tobulina naujos kartos biologinius elektrocheminius jutiklius, skirtus baltymų sąveikų tyrimui. Kartu su Nanotechno grupe publikavo mokslinius straipsnius tarptautinio lygio žurnaluose, kuriuose pristatė galimą elektrocheminį imunojutiklį nustatant COVID-19 virusą. Dovydas Karoblis dirba su multiferoinėmis medžiagomis bei jų gamyba. Tokiose medžiagose yra įmanoma magnetizmo kontrolė elektriniu lauku, kas potencialiai leistų multiferoikus pritaikyti duomenų saugojimui kompiuteriuose. Šiuo metu Dovydas dirba Vilniaus universitete jaunuoju asistentu ir veda neorganinės sintezės metodų paskaitas studentams, kurių metu supažindina su pagrindiniais neorganinių medžiagų sintezės būdais, taikomais tiek laboratorijose, tiek pramonėje. 

Jaunieji mokslininkai buvo paruošę mokiniams daug įdomių praktinių užduočių: mokiniai turėjo susintetinti dirbtinius ikrus bei atlikti eksperimentus su pagamintomis medžiagomis, tirdami buityje naudojamų tirpalų pH. Kito laboratorinio darbo metu, buvo atliekamos jonų mainų reakcijos, susipažįstama su galimų cheminių reakcijų požymiais, kuriais remiantis identifikuojama nežinoma druska.  Mokiniai atlikdami praktinę tiriamąją ir eksperimentinę veiklą patyrė gamtos mokslų atradimų bei mokymosi džiaugsmą, įgijo tiriamosios veiklos įgūdžių. Džiaugiamės, kad jaunieji mokslininkai Viktorija ir Dovydas iš Vilniaus universiteto maloniai sutiko atvykti į mokyklą ir pasidalinti su mokiniais žinia, kad chemija yra ne tik labai sunkus, bet ir labai įdomus mokslas.

2022-06-21