Norėdami pažinti savo aplinką, suprasti senovinį  gamtinį-etnografinį palikimą, būrys „Baltijos“ mokyklos  6-tos,  8-tos ir  10-tos  klasių mokinių išvyko į gamtamokslinę istorinę pažintinę kelionę. Kelionės tikslas buvo pamatyti  geriausiai išsilaikiusio mamuto Gošos, gyvenusio prieš 45.000 metų, skeletą ir išklausyti geografijos mokytojo eksperto  v. Pajarsko pasakojimą apie mamutų  liekanų radinius Lietuvoje ir visame pasaulyje.

 Mokiniai lankėsi Skuodo rajono  Mosėdžio  gimnazijoje. Išskirtinio geologinio eksponato trumpalaikė paroda  šioje mokykloje yra svarbi neformalaus gamtamokslinio ugdymo sklaidai, nes skatina plėtoti ir integruoti geografijos, zoologijos, botanikos, chemijos ir kitų gamtos mokslų žinias.

Taip pat mokiniai apžiūrėjo  V.Intos  muziejuje sukauptą akmenų kolekciją, pasivaikščiojo po slėnį, kuriame apžiūrėjo ledyno iš Skandinavijos atridentus  akmenis.

Grįždami namo mokiniai aplankė M.Valančiaus  sodybą, kurioje apžiūrėjo išlikusius   pastatus, išklausė pasakojimą apie tų laikų kaimo lietuvių papročius, užkopė į rudenėjantį  Imbarės piliakalnį.

Taigi diena buvo kupina vertingų patirčių ir smagių akimirkų. Išvyką organizavo mokinių auklėtojos  Asta Dobrovolskienė, Silvija Pumpurs ir Aušra Liustrovienė

Kategorija: Naujienos