Šiandien baigėsi pirmoji pilotinė vienos savaitės trukmės PE-STEAM vasaros dienos stovykla, kurioje dalyvavo mokiniai, (ne)turintys SUP iš Palangos bei Šventosios mokyklų. Veiklų metu mokiniai įsitraukė į robotikos, kūno kultūros užsiėmimus, dalyvavo integruotose fizikos bei fizinio ugdymo pamokose Palangos pajūryje, biologijos bei chemijos dalykų veiklose, o stovyklą užbaigėme Klaipėdos metodiniame STEAM atviros prieigos centre. Stovyklos metu mokiniai išbandė fizikinius dėsnius sportuodami, atliko įvairius bandymus, gamino muilus, eksperimentavo ir stebėjo spalvines reakcijas naudojant įvairius, natūralius augalų ekstraktus, gilinosi į jūros dugno gyvūnų gyvenimą, dalyvavo fizikos – inžinerijos laboratorijos veiklose. Savarankiškai atlikdami bandymus ir eksperimentuodami STEAM centro laboratorijose, moksleiviai tobulino savo mąstymo įgūdžius, mokėsi problemų sprendimo, dėmesio sutelkimo, lavino pagrindinius lytėjimo pojūčius, patyrė atradimo džiaugsmą bei stiprino pasitikėjimo savimi jausmą.

Stovyklos veiklas organizavo Palangos „Baltijos” pagrindinės mokyklos matematikos, informacinių technologijų, kūno kultūros, biologijos, chemijos mokytojai bei Palangos senosios gimnazijos PE-STEAM laboratorijos specialistas, fizinio ugdymo mokytojai bei Klaipėdos metodinio STEAM  atviros prieigos centro laborantai.

Įtraukiojo bei STEAM ugdymo veiklų įgyvendinimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą.

Kartu su #tukstantmeciomokyklos

Projektas finansuojamas Europos Sąjungos #NextGenerationEU  lėšomis. „Tūkstantmečio mokyklų“ programą įgyvendina Europos socialinio fondo agentūra.

TŪM koordinatorė Monika Bušmaitė-Umbrasienė