2024 m. vasario mėnesį Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos mokytoja Diana Kapica organizavo respublikinį 3–10 klasių mokinių, bendradarbiaujančių su pagalbos mokiniui specialistais, skaitmeninių piešinių konkursą „Aš ir mano ateities mokykla“. Konkurso tikslas –  ugdyti mokinių kūrybiškumo, pažinimo, skaitmenines kompetencijas, atskleisti mokinių gebėjimus kurti skaitmeninius piešinius išreiškiant savo idėjas bei sumanymus.  Kurdami piešinius mokiniai turėjo naudoti matematinius elementus savo idėjai perteikti. Konkurse dalyvavo 14 mokyklų iš visos Lietuvos. Buvo atsiųsta 40 darbų, kuriuos vertino komisija bei žiūrovai. Dėkojame visiems mokiniams, dalyvavusiems konkurse „Aš ir mano ateities mokykla“, ir juos ruošusiems mokytojams! Mokinių sukurti piešiniai ypatingi bei nuostabūs. Visiems dalyviams linkime kūrybiškumo išreiškiant savo idėjas ir sumanymus.

Informatikos ir matematikos mokytoja Diana Kapica

Kategorija: Naujienos