Bibliotekos darbo laikas

  Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis D.Navickienė 7.30 – 8.559.40 – 11.3012.00 – 13.0014.40 – 16.55 7.30 – 11.3012.00 – 13.0013.45 – 17.45  7.30 – 9.5510.40 – 13.0013.30 – 17.45  7.30 – 11.0011.45 – 12.4513.15 – 17.45  7.30 – 8.008.45- 12.4513.15 – 15.15  Pietų pertrauka11.30-12.00 Pietų pertrauka13.00 – 13.30 Pietų

Privalomos literatūros sąrašas

5-6 klasėmsLietuvių literatūros tekstai (nurodomi chronologine tvarka) Kaip atsirado žemė ir Sužeistas vėjas (pasirinktos sakmės) Lietuviškos pasakos. Baltas vilkas. Dvylika brolių, juodvarniais lakstančių. Stiklo kalnas Maironis. Trakų pilis. Milžinų kapai. Pavasaris Šatrijos Ragana. Irkos tragedija J. Biliūnas. Kliudžiau. Brisiaus galas. Kūdikystės sapnai (pasirinkta ištrauka) A. Vienuolis. Padavimai ir legendos arba

Aprūpinimas vadovėliais

Bendrosios nuostatos Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų vadovėliais, jų komplektų dalimis, mokymo priemonėmis ir literatūra tvarka nustato bendrojo lavinimo dalykų vadovėlių, jų komplekto dalių, mokymo priemonių ir literatūros įsigijimą, mokinio krepšelio lėšų, skirtų vadovėliams, mokymo priemonėms panaudojimą, informacijos apie vadovėlius, mokymo priemones, literatūrą pateikimą. Vadovėliai, jų komplektų

Bibliotekos naudojimosi taisyklės

Bendroji dalis Bibliotekos – informacinio centro (toliau Informacinio centro)  fondai yra mokyklos turtas, saugomas valstybės įstatymų nustatyta tvarka. Mokyklos Informaciniu centru turi teisę naudotis visi mokyklos mokiniai, darbuotojai, mokinių tėvai, buvę mokiniai. Informacinis centras garantuoja kiekvienam skaitytojui teikiamos informacijosišsamumą, spaudinių ir kitų dokumentų, neatsižvelgiant į jų autorių ar juose užfiksuotų

Biblioteka – informacijos centras

Mokyklos  bibliotekoje moksleiviams, mokytojams suteikiamos puikios galimybės mokytis, ieškoti informacijos, praleisti laisvalaikį laisvu nuo pamokų metu. Mokyklos biblioteką sudaro abonementas, bendroji skaitykla, „Tylioji“ skaitykla, kompiuterizuota skaitykla ir vadovėlių saugykla. Joje dirba dvi darbuotojos. Biblioteka naudojasi daugiau negu 500 skaitytojų. Joje komplektuojama naujausia bibliografinė-informacinė literatūra, žinynai, žodynai, enciklopedijos, programinė, pažintinė literatūra, prenumeruojama