Spalio 16, 23, 24 dienomis specialiųjų pagrindinių, raidos, 1b, 2a,2b,2c, 3a, 4b klasių mokiniai turėjo galimybę susitikti su Palangos neregių ir silpnaregių bendruomenės LASS nariais. Susitikimų metu mokiniai įdėmiai klausėsi įdomių neregio Artūro pasakojimų apie naudojimąsi telefonu, knygų skaitymą, pasivaikščiojimus, jo kasdienybę. Taip pat mokiniai bandė su simuliaciniais akiniais eiti su baltąja lazdele, rasti daiktus tyloje bei triukšme, varžytis estafetėse nieko nematant. Susitikimai sudomino mokinius, jie aktyviai juose dalyvavo, drąsiai uždavė klausimus.

Susitikimų iniciatorė specialiosios klasės mokytoja, TŪM koordinatorė Monika Bušmaitė-Umbrasienė.

Įtraukiojo ugdymo veiklų organizavimas pagal Tūkstantmečio mokyklos (TŪM) programą. #tukstantmeciomokyklos #TŪM