Balandžio mėnesį 5b klasės mokiniai dalyvavo integruotose matematikos ir dailės pamokose „Geometrijos figūros margutyje“. Pamokų tikslas – papuošti kiaušinį spalvotomis geometrinėmis figūromis: kvadratais, stačiakampiais ir stačiaisiais trikampiais bei apskaičiuoti, kiek spalvoto popieriaus sunaudota papuošimams.

Pristačius pamokos tikslus ir supažindinus su laukiamais rezultatais buvo akivaizdu, kad mokiniams pamokų idėja patinka ir jie nekantrauja pradėti darbą.  Pirmos pamokos pradžioje dailės mokytoja Reda Ščerbakovienė mokė mokinius kiaušinio piešimo gudrybių, spalvų derinimo principų. Puošdami kiaušinį mokiniai praktiškai panaudojo žinias, įgytas matematikos pamokoje. Ornamentus reikėjo kurti naudojant plokščiąsias geometrines figūras, jas tiksliai išmatuoti ir nubraižyti. Pamokose mokiniai padedant matematikos mokytojai Dianai Kapicai prisiminė figūrų savybes bei atskirų dalių pavadinimus. Papuošus velykinius margučius įdomiomis, originaliomis geometrinių ornamentų kompozicijomis atėjo metas aprašyti sukurtus ornamentus ir apskaičiuoti jų plotą. Nors darbuose ir pasitaikė matematikos klaidelių, tačiau mokiniai labai nuoširdžiai atliko šią užduotį.

Integruojant tiksliuosius mokslus ir menus galima efektyviau padėti mokiniui išmokti sudėtingą mokymo turinį, taikyti įgytas žinias ir kūrybiškai pažvelgti į problemas.

Mokinių  darbai yra eksponuojami mokyklos II aukšto fojė.

Dailės mokytoja Reda Ščerbakovienė ir matematikos mokytoja Diana Kapica

2022-04-25