Balandžio 21 dieną „Baltijos“ pagrindinės mokyklos mokytojai vykdydami „Kokybės krepšelio“ projekto mokyklos veiklos tobulinimo planą lankėsi Tauragės „Šaltinio“ progimnazijoje. Mokyklos direktorė Jūratė Lazdauskienė pristatė mokyklą ir jos edukacines erdves – „Vėjų pievą“, „Pabaisiukų kiemą“, „Šachmatų karalystę“, kurias kūrė visa mokyklos bendruomenė ir dailininkė Sigutė Ach bei vaikiškų knygų autorius Paulius Juodišius. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Vijolyta Bivainienė pasidalijo patirtimi apie savivaldaus mokymo(si) įgyvendinimą. Viešnagės pabaigoje mokytojai buvo pakviesti į  psichologės Jolantos Daugalienės ir anglų kalbos mokytojos Inesos Siutilienės vedamą teatro terapijos edukaciją. „Baltijos“ mokyklos kolektyvas nuoširdžiai dėkoja „Šaltinio“ progimnazijos bendruomenei už šiltą priėmimą ir dalijimąsi  patirtimi.