Vakarų Lietuvos matematikos olimpiada

Lapkričio 15 d  Klaipėdos universitetas jau 4-ąjį kartą surengė Vakarų Lietuvos 5-8 klasių mokinių matematikos olimpiadą KU taurei laimėti. Į ją susirinko 115 mokinių, 40 mokytojų iš Klaipėdos ir Palangos miestų, Klaipėdos, Kretingos, Mažeikių, Rietavo, Skuodo, Šilalės, Šilutės, Tauragės ir Telšių rajonų savivaldybių. Olimpiada vyko Jūros technologijų ir gamtos mokslų

Projektas „Iškeisk pamoką į paskaitą“

Kiekvienais metais Klaipėdos universitetas organizuoja projektą „Iškeisk pamoką į paskaitą“. Projektas du kartus per metus kviečia moksleivius susitikti su KU dėstytojais ir mokslininkais. Susitikimai vyksta tiek virtualiai, tiek gyvai. Pernai šia galimybe pasinaudojome ir paskaitą stebėjome nuotoliniu būdu, o šiemet lapkričio 24 d. mūsų mokykloje lankėsi Klaipėdos universiteto Jūros technologijų

Trupmenos ir muzika

Birželio 20 dieną 6a klasės mokiniams vyko atvira integruota matematikos ir muzikos pamoka „Trupmenos ir muzika“, kurios tikslas – parodyti matematikos sąsają su muziką, pakartojant paprastųjų trupmenų sudėtį ir atimtį, bei ritmiškai pajausti garso matematiką. Mokiniai pamokos metu pakartojo natų vertes, paprastųjų trupmenų su vienodais ir skirtingais vardikliais sudėtį bei

Jaunųjų mokslininkų pamokos mokiniams

Birželio 10 d. Palangos Baltijos pagrindinėje mokykloje lankėsi Vilniaus universiteto, chemijos ir geomokslų fakulteto chemijos doktorantai Viktorija Liustrovaitė ir Dovydas Karoblis.  Jie supažindino 5-7 kl. mokinius  su moksline veikla, kurią vykdo Vilniaus universitete.  Šiuo metu Viktorija Liustrovaitė  kuria bei tobulina naujos kartos biologinius elektrocheminius jutiklius, skirtus baltymų sąveikų tyrimui. Kartu

„Geometrijos figūros margutyje“

Balandžio mėnesį 5b klasės mokiniai dalyvavo integruotose matematikos ir dailės pamokose „Geometrijos figūros margutyje“. Pamokų tikslas – papuošti kiaušinį spalvotomis geometrinėmis figūromis: kvadratais, stačiakampiais ir stačiaisiais trikampiais bei apskaičiuoti, kiek spalvoto popieriaus sunaudota papuošimams. Pristačius pamokos tikslus ir supažindinus su laukiamais rezultatais buvo akivaizdu, kad mokiniams pamokų idėja patinka ir

Integruota matematikos ir IT pamoka 5 kl. mokiniams

Kovo 23 d. Palangos „Baltijos“ pagrindinėje mokykloje vyko atvira integruota matematikos ir informacinių technologijų pamoka 5 klasių mokiniams. Jos tikslas – integruoti matematikos žinias dirbant Microsoft Office Word programoje. Pamokos pradžioje mokiniai prisiminė trijų pagrindinių figūrų – stačiakampio, kvadrato ir stačiojo trikampio – požymius, kuriuos nesenai buvo aptarę per matematikos

Integruota biologijos ir chemijos viktorina

2022 m. kovo 18, 22, 23 dienomis, Baltijos pagrindinėje mokykloje vyko integruota biologijos ir chemijos viktorina, skirta pasaulinėms Vandens ir Žemės dienoms paminėti. Viktoriną vedė 8a klasės mokinės Ūla Stanevičiūtė, Austėja Bertauskaitė, Gabija Bertauskaitė, Rugilė Krajinskaitė, Ugnė Šopagaitė, Austėja Lažauskaitė. Bendradarbiaujant  1c klasės mokytojai  K. Jocienei, 5a ir 5c auklėtojoms

Pi diena „Baltijos” pagrindinėje mokykloje

2022 03 14 dieną „Baltijos“ pagrindinės mokyklos 5-tų klasių mokiniai dalyvavo matematikos viktorinoje, skirtoje tarptautinei skaičiaus pi dienai paminėti. Pi diena (π)  – neoficiali kasmetinė šventė, švenčiama nuo  1989 m. Jos sumanytojas fizikas Larry Shaw iš San Francisko. Skaičius pi reiškia apskritimo ilgio ir skersmens santykį. Tai iracionalus skaičius, kurio

Projektas „KOKYBĖS KREPŠELIS“

Palangos „Baltijos” pagrindinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamame projekte Nr. 09.2.1-ESFA-V-719-01–0001  „KOKYBĖS KREPŠELIS“ „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas Patikslinimas Nr. 1 „Kokybės krepšelio“ veiklos tobulinimo planas Patikslinimas Nr. 2 Tikslinė valstybės dotacija suteikiama išimtinai mokinių pasiekimams gerinti. Plačiau nuoroda į https://www.nsa.smm.lt/svietimo-pagalbos-departamentas/projektai/kokybes-krepselis-nr-09-2-1-esfa-v-719-01-0001

Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Mokykla aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos ir technologinių mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą.

Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje

Projekto pavadinimas Edukacinių erdvių kūrimas Palangos miesto mokykloje Projekto vykdytojas Palangos miesto savivaldybės administracijaProjekto partneris – Palangos „Baltijos“ pagrindinė mokykla  Projekto tikslas  Šio projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigos tinklo veiklos efektyvumą Palangos mieste.   Projekto rezultatai  Projekto vykdymo metu bus suremontuota dalis Palangos „Baltijos“ pagrindinės mokyklos patalpų, numatytas